Arkiv

Info til hjemmebryggere som stiller i flaskekonkurransen 2014, «Target Practice»

Flaskekonkurransen i Det gode øls klubb har i år temaet «Target Practice» – det vil si at man skal brygge et øl som er nærmest mulig opp til et spesifikt kommersielt tilgjengelig øl.

Det er valgt ut følgende 2 målskiver:

Engelsk brown ale – Newcastle Brown Ale Amerikansk brown ale – Brooklyn Brown Ale

Målet […]

Info til hjemmebryggere som stiller på hjemmebryggfestivalen 2014 til publikumsbedømming

Husk tidligpremie! De som melder på sitt bryggeri før 7. mars vil få 2 gratis ølklubbglass, fritt valgt mellom «tulip» pintglass og halfpint festivalglass. Detaljer om øl(ene) trenger likevel ikke sendes inn før den ordinære påmeldingsfristen 28. mars.

Det er i utgangspunktet en begrensning på to påmeldte øl pr. bryggeri. Dette er for å sikre […]

Hjemmebryggfestival 2014

Lørdag 5. april kl.17.00 (lørdag før palmehelga) på *Håndverkeren* (Vår Frues Strete 9)

Årets hjemmebryggfestival er den 6. i rekka, og det har blitt en årviss suksess!

Festivalen holdes som vanlig på en lørdag, og vi håper å tiltrekke oss gjester fra fjern og nær. Hjemmebryggere av alle slag inviteres til å ta med seg […]