Arkiv

Om ølklubben

Ølklubben Det gode øls klubb møtes hver 2. tirsdag i måneden, fortrinnsvis med ølfaglig interessante tema. Dersom det er smaksprøver selges de til pakkepris. Årsmedlemsskap i ølklubben koster kr. 100, men du kan delta på et prøvemøte før du melder deg inn. Ta gjerne kontakt med oss på epost info@detgodeolsklubb.no for mer informasjon.

Du kan melde deg på epostlista vår ved å registrere deg på denne siden eller sende epost til epostliste@detgodeolsklubb.no. Det vil sendes informasjon om arrangementer/møter her i tillegg til at det legges ut på hjemmeside og i facebook-gruppe. Du trenger ikke å være innmeldt som medlem for å stå på epostlista.

Det gode øls klubb er registrert som interesseorganisasjon i Brønnøysundregistrene og organisasjonsnummeret er 992954329.

Medlemskontingent kan innbetales til konto 1503.08.85764 og er kr 100 pr kalenderår. Husk å skrive navn i melding til mottaker.