Arkiv

Årsmøte i Det gode øls klubb

Det innkalles herved til årsmøte i Det gode øls klubb. Merk sted og tid.

Etter møtet blir årets spennende Sjoelbak-turnering avholdt! Etter et årsmøte uten lokaler med sjoelbak er igjen Kieglekroa i drift, og vi avholder altså møtet der.

Dato: 12. april 2016 Tid: 19:00 Sted: Kieglekroa Saksliste

1. Konstituering.

2. Årsberetning, regnskap og budsjett; […]

Klubbmøte i mars: Nye norske bryggerier med kvinner som drivkraft!

Dato: 2016-03-08 Tid: 19:00 (ish) Sted: Diskoteket (Carl Johans gate 3) Månedens møte havner på en viktig dag, 8. mars – kvinnedagen!

Eva Beate har gjort litt research og vil presentere en røff og ukomplett oversikt over nyere norske bryggerier med kvinner som drivkraft, enten som brygger eller sentralt involvert på annet vis.

Velkommen!