Arkiv

Resultater fra Det gode øls klubbs hjemmebryggfestival 2015

Nedenfor er de komplette listene fra årets hjemmebryggfestival. Poeng er beregnet som gjennomsnitt av de avgitte stemmene for hvert øl (altså uten de blanke stemmene, «-» i avstemmingsprogrammet).

Disse listene har samme rekkefølge som annonserte resultater på hjemmebryggfestivalen.

For de som ikke nådde opp til «pallplassering» denne gangen: Nivået var særs høyt, og det var […]