Arkiv

Årsmøte, og Ølets roller i krig

Dato: 9. april 2024
Tid: 19:00
Sted: Den gode nabo

Dette er en invitasjon til Det gode øls klubbs årsmøte i 2024. Om noen har noen saker å komme med kan de sendes til info@detgodeolsklubb.no før 1. april. For å ha stemmerett må man være medlem (ha betalt medlemskontingent) i 2024 eller 2023.

Etter årsmøtet er unnagjort vil Anders Christensen, i forbindelse med at møtet faller på samme dato som Norge ble angrepet av Tyskland i 1940, prate om ølets roller i krig.


SAKSLISTE til årsmøtet

 1. Konstituering av årsmøte
 2. Valg av sekretær
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av årsberetning
 5. Godkjenning av regnskap og budsjett
 6. Vedtak om kontingent
 7. Innkomne saker
 8. Valg av styre
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomite
 11. Eventuelt

Vel møtt!

Comments are closed.